ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ

1895-1986

Сърцевината на учението

Разпускане на «Ордена на Звездата»

 

Избрани откъси

Сърцето и умът (The Urgency of Change, 1970)

Осъзнаването (The Urgency of Change, 1970)

Възприятието (The Urgency of Change, 1970)

Традицията (The Urgency of Change, 1970)

Медитацията и енергията (The Urgency of Change, 1970)

Краят на мисълта (The Urgency of Change, 1970)

Новият човек (The Urgency of Change, 1970)

Редът (The Urgency of Change, 1970)

Сънищата (The Urgency of Change, 1970)

Любовта (Freedom from the Known, 1969)

Да виждаш и да слушаш… (Freedom from the Known, 1969)

Наблюдаващият и наблюдаваното (Freedom from the Known, 1969)

Медитации (Meditations, 1969)

 

КНИГИ НА БЪЛГАРСКИ

Първата и последна свобода (1954)

В нозете на учителя (1937)

 

ИЗТОЧНИЦИ НА РУСКИ ЕЗИК

Жизнь и смерть Кришнамурти

Энергии трансформации. Путеводитель по кундалини

 

Творчество в оригинал

Обратна връзка

 

Последно обновяване: 23.07.2008